9 września w Gimnazjum nr 3 w dwóch terminach, o godz. 14.00 i 18.00 odbędzie się spotkanie z rodzicami. Poprowadzi je dr n. med. Anna Bartosińska-Dyc z oddziału ginekologii i ginekologii onkologicznej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Opowie o zakażeniu HPV i jego następstwach oraz profilaktyce. Będą obecne również pielęgniarki z punktów szczepień – przychodni przy ul. Wileńskiej i Nawrockiego.

Urząd Miejski za pośrednictwem szkół przekazał rodzicom pakiet informacji o prowadzonym programie profilaktycznym: ulotkę, zaproszenie na spotkanie z lekarzem edukatorem i formularz zgody na przeprowadzenie szczepienia, który podpisany należy przekazać szkole do 15 września.

Ze szczepień mogą skorzystać 13-letnie dziewczęta, zameldowane na pobyt stały w Pabianicach i chodzące do miejskich gimnazjów.