To tendencja ogólnopolska. Na razie trwa analiza wyników w pabianickich szkołach ponadgimnazjalnych.

Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do pięciu egzaminów: trzech pisemnych - z języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz dwóch ustnych - z polskiego i języka obcego. W tym roku egzamin maturalny przeprowadzany był w dwóch formułach - w nowej zdawali go tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących (maturę zdało 80 proc. z nich, 15 proc. ma prawo do poprawki), a w starej tegoroczni absolwenci techników (maturę zdało 64 proc., prawo do poprawki ma 25 proc.).

Pabianiccy licealiści osiągnęli z języka polskiego średnio 68,2 proc., z angielskiego 78,3 proc., z matematyki 60 proc.

Uczniowie techników mają średni wynik z języka polskiego 61,6 proc., z angielskiego 68 proc., z matematyki 45,6 proc.

27 osób zdawało język niemiecki. Licealiści zdobyli 79,7 proc., a uczniowie techników 52,6 proc. Jedna osoba zdawała hiszpański. Zdobyła 98 proc.