Na czym ona polega? To, krótko mówiąc, przyswajanie wiedzy za pomocą rozmaitych gier i zabaw.

Renata Ogińska i Bogusława Szymańska, nauczycielki z PM 4, żeby przybliżyć rodzicom sposób prowadzenia zajęć tą metodą, zaprosiły ich do przedszkola.

Zajęcia podzielone były na dwa etapy. W pierwszej części przedszkolaki przedstawiły bajkę pt. „Urodziny Misia”. Następnie dzieci i rodzice zasiedli w tzw. kącikach działań. W każdym robiły coś innego: w kąciku gospodarczym – kolorowe kanapki, w kąciku badawczym – sok z owoców i warzyw, w kąciku darów – plakat Misia Uszatka i jego przyjaciół, w kąciku twórczym – ozdabiały Uszatka, wykorzystując materiał przyrodniczy.

Spotkanie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem wykonanym przez grupy.