Podczas uroczystej gali w Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima  w Łodzi odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów „Zielonej Flagi”.

Przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z Waldemarem Boryniem, naczelnikiem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, odebrali 3-letni certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań  Programu Eco-Schools, tj. realizację różnorodnych form kształtowania postaw proekologicznych.

„Jedynka”, która uczestniczy w projekcie już trzeci rok, otrzymała Zielona Flagę jako jedyna placówka z Pabianic.

Szkolnymi koordynatorami akcji są: Ktarzyna Zgarda-Dzwonnik, Anna Grabarz i Ewa Kisiel.

 Zielona Flaga jest międzynarodowym tytułem, który nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools, w którym uczestniczy ponad 15.000 szkół z 53 krajów Europy, a także Afryki, Ameryki Płd., Azji i Oceanii. Do tej pory prawie 4.500 szkół uzyskało wyróżnienie - Zieloną Flagę. Eco-Schools - jest programem opartym na Systemach Zarządzania Środowiskowego (EMAS, ISO 14001), polegającym na podnoszeniu świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami w szkołach i ich otoczeniu. Rolę koordynatora krajowego na Polskę pełni Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, która jako jedyna jest uprawniona do nadawania certyfikatu Zielonej Flagi.