Na pomocy w przygotowaniu ślizgawek na terenie boisk szkolnych, parków, ogródków jordanowskich lub osiedli mieszkaniowych. O wsparcie strażaków w organizacji lodowiska mogą występować z pisemną prośbą dyrektorzy szkół lub zarządcy terenu. Do prośby należy dołączyć zgodę na pobór wody oraz zgodę właściciela terenu na wylanie lodowiska.

Ważne jest właściwe przygotowanie terenu - wyrównanie nawierzchni, usypaniu band z piasku lub śniegu ewentualnie ustawieniu barierek. Za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie lodowiska odpowiada organizator ślizgawki.

Aby uzyskać pomoc jednostek Państwowej Straży Pożarnej należy skontaktować się z komendą powiatową PSP.

Zabawa na zamarzniętych akwenach jest niebezpieczna!

Niskie temperatury powietrza sprawiają, że akweny są skute lodem jednak wchodzenie na zamarznięte rzeki, stawy czy zalewy jest skrajnie niebezpieczne. Mimo, że przy brzegu pokrywa lodu wydaje się być gruba i wytrzymała to kilka kroków dalej lód może być bardzo cienki i słaby.

Strażacy przypominają:

- Osoba, pod którą załamał się lód, najczęściej nie jest w stanie sama wyjść na powierzchnię, a kilka minut spędzonych w lodowatej wodzie prowadzi do wyziębienia organizmu, utraty sił, a w konsekwencji do utonięcia.

Przeczytaj też: Lewityn: zakaz wchodzeniaa na lód