Na początek wysłuchały opowieści o „Pięknym i ciekawym świecie minerałów i skał”, a później podziwiały eksponaty, m.in.: kryształy, meteoryty, skały i skamieniałości. Na zakończenie dzieciaki dostały pamiątkowe kamyki.

Wycieczkę zorganizowały nauczycielki: Marlena Olas i Milena Dzikołowska.