W pierwszej części wydarzenia wysłuchaliśmy „Pieśni konfederatów barskich”. W klimat walk narodowowyzwoleńczych wprowadził zebranych Jan Kaczorowski, nauczyciel WF-u.

Następnie chór wykonał pieśni „Krakowiak Kościuszki” i „Warszawianka”.

Druga część koncertu składała się z pieśni legionowych, które powstawały w marszu na polach bitewnych i w okopach. Chór dziecięcy, złożony z uczniów klasy 1a, pięknie zaśpiewał pieśń „Wojenko, wojenko”. Natomiast chór uczniów z klas gimnazjalnych zaśpiewał pieśni: „My, Pierwsza Brygada”, „Rozkwitały pąki białych róż”, „Przybyli ułani pod okienko”, „O mój rozmarynie”, „Piechota”.

Poczucie przynależności narodowej, przekonanie, że „Póki polska żyje w nas, póty nie zginie…”, podkreśliły słowa pieśni „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”.

Uwieńczeniem koncertu stało się wspólne wykonanie hymnu.

Koncert przygotowały: Zofia Kurzydło, Renata Stępnowska, Grażyna Kantorek, Anna Berner i Joanna Witkowska-Muszyńska.