W sobotę, 18 maja odbędą się V Spotkania Organowe, których organizatorem jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Pabianicach.
Patronat nad konkursem objął starosta pabianicki Krzysztof Habura. Nagrody dla laureatów ufundowało Starostwo Powiatowe w Pabianicach.

Spotkania organowe odbywają się co 2 lata od 2005 r. Każda z edycji organizowana jest przez inną szkołę muzyczną regionu łódzkiego.
Spotkania organowe mają na celu wymianę doświadczeń, integrację społeczności uczniowskiej regionu łódzkiego, sprawdzenie własnych umiejętności w warunkach konkursu, a także poznanie literatury organowej.

Konkurs odbędzie się w trzech grupach: I grupa - uczniowie klas I - II szkół muzycznych II stopnia oraz klasy I liceum muzycznego (jest możliwy udział uczniów ze szkoły muzycznej I stopnia); II grupa - uczniowie klas III - IV szkół muzycznych II stopnia oraz klasy II liceum muzycznego; III grupa - uczniowie klas V - VI szkół muzycznych II stopnia oraz klasy III - IV liceum muzycznego.

Program dla wszystkich grup stanowi utwór dawnego mistrza lub J. S. Bacha, a także utwór romantyczny lub współczesny. Czas trwania programu każdego z uczniów grupy I nie powinien przekroczyć 10 minut, grupy II - 15 minut, grupy III - 20 minut.

Przewodniczącą komisji oceniającej będzie prof. Irena Wisełka-Cieślar z Akademii Muzycznej w Łodzi, a członkami komisji będą wytypowani nauczyciele klas organów regionu łódzkiego, po jednym ze szkoły.

Wykonawcy otrzymają dyplomy i nagrody. Nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca ufundowało Starostwo Powiatowe w Pabianicach, które jest współorganizatorem przedsięwzięcia.