race oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: 9-12 lat – forma komiksowa mini-sagi, 13-15 lat – mini-saga literacka, 16-19 lat – mini-saga literacka.

Objętość opowiadania musi zawierać dokładnie 50 słów (nie mniej, nie więcej), a jego tytuł (obowiązkowy) – do 15 słów liczonych oddzielnie. Uczniowie I kategorii wiekowej przygotowują opowiadanie w formie komiksowej, które musi zawierać dokładnie 5 obrazków z tekstem od 15 do 25 słów w całym komiksie. Tytuł jest również obowiązkowy i nie może przekraczać 5 słów. Prace muszą być wykonane w formacie A3.

W tym roku tematem VII ogólnopolskiego konkursu na miniaturę literacką w języku angielskim „Mini Saga Competition” jest przyjaźń.
Prace uczestników II i III kategorii, napisane na komputerze w formie pliku tekstowego (txt, doc, odf), należy nadsyłać wyłącznie pocztą elektroniczną do 11 listopada na adres mdk@poczta.konsys.pl, w tytule maila wpisując MINI-SAGA COMPETITION. Uczestnicy I kategorii ślą prace pocztą na adres: Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach, ul. Pułaskiego 38, 95-200 Pabianice, z dopiskiem MINI-SAGA COMPETITION. Komiksy można również złożyć osobiście w sekretariacie MDK-u.