Prace można wykonać w dowolnym formacie i dowolna techniką plastyczną lub elektronicznie. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu działania poradni (Pabianice, gm. Pabianice, Dłutów, Dobroń i Ksawerów). Uczniowie niepełnoletni mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów. Rodzice muszą też wyrazić zgodę na posługiwanie się przez poradnię wymyślonych przez dzieci logo. Prace można dostarczyć osobiście do poradni lub wysłać pocztą elektroniczną na adres poradniapp@o2.pl lub listem na adres ul. Bracka 10/12, 95-200 Pabianice do 31 października. Informacje w poradni, tel. (42) 215 02 41.