Przedstawicielstwo KE zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie „Strzał w dziesiątkę!”.

Przygotujcie krótki film, który pokaże, co zmieniło się w Waszym życiu i zamieśćcie go w internecie. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody – aparaty fotograficzne, smartfony i tablety. Zgłoszenia do 28 czerwca, a na prace konkursowe macie czas do października.

Do konkursu mogą zgłosić się uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Biorą w nim udział trzyosobowe zespoły pod opieką dorosłego opiekuna. Zadaniem uczniów będzie przygotowanie 3-minutowego spotu, pokazującego na konkretnym przykładzie, jakie zmiany zaszły w ich życiu, bądź życiu znanych im osób, od kiedy Polska weszła do UE. Spot należy zamieścić w jednym z popularnych serwisów filmowych (np. YouTube, Vimeo). Filmowi towarzyszyć ma uczniowski opis przygotowanego i zrealizowanego przez zespół projektu. Filmik z wraz z odpowiednim opisem należy zamieścić w internecie.

Opis powinien zawierać odpowiedzi na pytania:

- Jak wyglądała praca nad filmem?

- Jak wyglądała współpraca członków zespołu – jak dzielili się zadaniami? Jak podejmowali decyzje? Co było trudne w pracy zespołowej? Z czego są najbardziej zadowoleni?

- Jak będą promować swój film z wykorzystaniem nowoczesnych mediów społecznościowych?

Na stronie internetowej, na której został zamieszczony film, należy umieścić następujący opis: Nasz film bierze udział w konkursie „Strzał w dziesiątkę”, ogłoszonym przez Komisję Europejską – Przedstawicielstwo w Polsce. Konkurs związany jest z 10. rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dowiedz się więcej na: www.ec.europa.eu/polska i na www.facebook.com/komisjaeuropejska, włącz się do dyskusji, używając #10latPolskaUE Autorzy: [należy wpisać: Imię i nazwisko/ lub nazwa zespołu, nazwa szkoły, miejscowość.]

Aby zgłosić się do konkursu, należy do 28 czerwca 2014 włącznie wypełnić formularz internetowy. Formularz dostępny jest na stronach: www.ec.europa.eu/polskalub www.ceo.org.pl

Do 6 października 2014 należy przesłać drugi formularz elektroniczny z dokładnymi danymi, linkiem do filmu i opisem pracy. Formularz będzie dostępny od 1 lipca na tych stronach.

Do 10 października (decyduje data stempla pocztowego) trzeba nadesłać pracę konkursową i wydruk wypełnionego drugiego formularza zgłoszeniowego, podpisany przez opiekuna grupy. Formularz, wraz z pracą konkursową na płycie CD lub DVD, należy wysłać w jednej przesyłce na adres:

Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10/1
00-666 Warszawa
z dopiskiem „Strzał w dziesiątkę”