W kategorii szkół podstawowych, prac literackich – indywidualnych 1. miejsce ex aeuqo zajęli Kamil Praszkowski z SP 9 za pracę „Pabianice w czasie II wojny światowej we wspomnieniach mojej prababci” (opiekun Anna Szmidt-Pawłowska) oraz Vanessa Kosecka z SP 9 za pracę „Z pamiętnika Autorki” (Szmidt-Pawłowska).

Grand prix w tej kategorii przypadło Justynie Tust z SP 9 za „Dzieje mojej rodziny, tradycje i zwyczaje” (Szmidt-Pawłowska).

2. miejsce zajęła Maja Mesor z SP w Chechle Drugim za „Losy wojenne mojej rodziny” (opiekun Tomasz Antoniak). 3. miejsce dla Małgorzaty Cholewińskiej z SP 13 – „Najważniejsze cieszyć się życiem” (opiekun Edyta Makowska).

Wyróżnienie dla Weroniki Łuczak z SP 5 za pracę „Historia mojej Ojcowizny, obiekty zabytkowe, miejsca pamięci” (opiekun Maria Katarzyna Stencel).

Kolejną kategorią były szkoły podstawowe, prace multimedialne – indywidualne. 1. miejsce zajęła Martyna Seliga z SP 17 za pracę o Małgorzacie Kozerze-Gliszczyńskiej. Jej opiekunką była Agnieszka Okruszek.

2. miejsce zajął Wiktor Balcerzak z SP 5 za „Moje najciekawsze ścieżki krajoznawczo – turystyczne” (opiekun Maria Katarzyna Stencel). 3. miejsca w tej kategorii nie przyznano.

W kategorii prac multimedialnych zbiorowych 1. miejsce zajęła drużyna z SP 9 w składzie Adrianna Bartoszek i Jagoda Wiśniewska za pracę „Tramwaje – historia pabianickiej kolejki wąskotorowej”. Opiekun: Anna Szmidt-Pawłowska.

W kategorii prace literackie – indywidualne z klas gimnazjalnych najlepszy był Wiktor Cieślak z SP w Dłutowie, który pod okiem Anny Ogłozy napisał o gminie Dłutów. 2. i 3. miejsca nie przyznano.   

W kategorii prac multimedialnych 1. miejsce zajęła Róża Paszkiewicz z SP 16 za pracę pt. „Jerzy Czapliński – aktor z Pabianic”. Opiekun: Andrzej Pasiński.

2. i 3. miejsca nie przyznano.

W konkursie wzięły też udział przedszkolaki z PM 4. Liliana Kołodziejczyk, Oliwia Olkusz i Natan Langhans stworzyli pracę „Moje przedszkole – moja mała Ojczyzna”. Praca powstała przy pomocy nauczycielek – Katarzyny Fraszki i Marzeny Tuszyńskiej-Drzewińskiej.

Prace, którym przyznano 1. i 2. miejsca, zostaną przesłane na etap wojewódzki konkursu.