Po sześć reprezentacji wystawiły: Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 2 i Zespół Szkół nr 3. Uczestnicy konkursu musieli rozwiązać siedem zadań. Mieli na to 60 minut.

- Podzieliśmy się. Każdy z nas rozwiązywał po trzy zadania, a na koniec najtrudniejsze zrobiliśmy razem – opowiadają Klaudia Jasitczak i Szymon Masłowski z ZS nr 2.

Konkurs był podzielony na kategorie według klas, do których uczęszczają uczestnicy. Wśród pierwszych zwyciężyli: 1. Michał Kęsicki i Robert Dudziński ZS 1, 2. Daria Cieciorowska i Mateusz Zajączkowski ZS 3, 3. Karolina Sulikowska i Jakub Kubiak ZS 2. W kategorii klas drugich: 1. Wioletta Szymczyk i Damian Tuz ZS 2, 2. Sylwia Bartczak i Daria Kotwińska ZS 3, 3. Marcin Szydłowski i Jakub Konieczny Zespół Szkół nr 1 oraz Kamil Wlaźlak i Mateusz Kaszowski ZS 2. Wśród uczniów klas trzecich najlepszymi matematykami okazali się: 1. Klaudia Jasitczak i Szymon Masłowski ZS 2, 2. Kamila Grabarz i Mariusz Sukiennik ZS 2, 3. Radosław Kuniecki i Dawid Pikula ZS 1.

Konkurs zorganizowały nauczycielki: Marta Stępień i Jolanta Koźlenko z Zespołu Szkół nr 3.