2 grudnia, w drugiej turze ze sprawdzianem zmierzą się ich starsi koledzy, uczniowie klas pierwszych gimnazjów.

Wyniki dyktanda będą znane w styczniu. Najlepsi ortografowie otrzymają nagrody ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Treść dyktanda przygotował Tomasz Klimek, nauczyciel języka polskiego w SP nr 5, a organizatorem ortograficznych zmagań jest Miejski Ośrodek Kultury.