By zdobyć Złotą Maskę, będą musieli wyrecytować dowolny utwór poetycki i wykazać się przy tym zdolnościami aktorskimi. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 5 prezentacji, a w każdej z nich może wziąć udział maksymalnie 5 uczniów.
Dzieci będą oceniane w dwóch kategoriach: klasy I-III i IV-VI.
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia (karta dostępna na stronie organizatora konkursu, Młodzieżowego Domu Kultury pod adresem: www.mdk-pabianice.pl w dziale „konkursy artystyczne”).
Wypełnione zgłoszenia należy dostarczyć do MDK-u (ul. Kościuszki 14) lub wysłać pocztą na adres mdk@poczta.konsys.pl, w temacie maila wpisując „porozmawiajmy poezją 2015”. Na wnioski organizator czeka do 23 października.