Najpierw uczestnicy wykonali piękne zaproszenia na bal urodzinowy. Kolejnym krokiem w przygotowaniu imprezy było sporządzenie listy zakupów.

- Następnie na przykładzie „pewnej kwoki” z wiersza Jana Brzechwy przypomniane zostały zasady właściwego zachowania się gospodarza przyjęcia i zaproszonych osób – relacjonuje Halina Grochowalska, kierownik filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej. – A po pożegnaniu gości nie wolno zapomnieć o sprzątaniu.