Za pośrednictwem platformy e-learningowej w logicznych zmaganiach wzięli udział reprezentanci klas piątych: Szkoły Podstawowej w Bychlewie, Szkoły Podstawowej w Dłutowie, Szkoły Podstawowej w Ksawerowie, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 17.

Z liczeniem najlepiej poradzili sobie: Zuzanna Peć - I miejsce, Jan Sztranek - II miejsce oraz Amadeusz Podgrodzki - III miejsce z SP 3.

Konkurs przygotował Janusz Koźlenko – doradca metodyczny organizatora konkursu, Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach.

Patronat nad konkursem objął starosta Krzysztof Habura.