Tym razem uświetniły spotkanie seniorów programem z okazji Dnia Babci i Dziadka. Pod okiem wychowawczyń: Ewy Rydzyńskiej-Adamskiej, Beaty Ciekańskiej, Ewy Marciniak i Doroty Jędrzejek dzieci z grup I i XI zaprezentowały bajkę pt. „Przygoda Misia Uszatka”. Na zakończenie uroczystości najmłodsze przedszkolaki: Miłosz Jodka, Nina Kabza i Nadia Piotrowicz z grupy „Słoneczniki” pod kierunkiem nauczycielki Anny Limiery recytowały wiersze i wręczyły upominki.

Spotkanie zorganizowała Elżbieta Felcenloben.