Dla uczniów jest to bardzo ważne wyróżnienie, ponieważ daje im uprawnienia, które dotyczą naboru do szkół ponadpodstawowych. Co to oznacza? Zdolni uczniowie mają pierwszeństwo w rekrutacji do wybranej przez siebie szkoły – przed pozostałymi kandydatami.

Tytuł finalisty, czyli uczestnika konkursu, który zakwalifikował się do ostatniego z etapów, choć bez osiągnięcia w nim progu uprawniającego do nazywania się laureatem, jest również cenny. Daje dodatkowe punkty w naborze do wybranej przez ucznia szkoły. Tytuł taki wywalczył Przemysław Gumiński, uczeń klasy 3a w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Chemii.

Nie ma w województwie wyższego wyróżnienia dla ucznia, niż laury w konkursach przedmiotowych. Status laureata oraz tytuł finalisty mogą być szczególnie cenne w rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 w związku z tzw. podwójnym rocznikiem.