Pierwsze miejsce zajął Dawid Molinari ze Szkoły Podstawowej nr 17, miejsce drugie uczeń Szkoły Podstawowej w Dłutowie – Marcin Grałka, a miejsce trzecie Adam Grabarczyk ze Szkoły Podstawowej nr 1.

Konkurs został przeprowadzony za pośrednictwem platformy e-learningowej Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach. Ta innowacyjna metoda spowodowała, że mogli w nim wziąć udział wszyscy chętni. Jedynym ograniczeniem była liczba stanowisk komputerowych, które posiada szkoła, gdyż konkurs odbył się on-line.