W skansenie oglądały stary młyn. Dowiedziały się, jak dawniej wyrabiano mąkę i kaszę oraz zobaczyły, jak funkcjonowały różne rodzaje młynów.

- Dzieci przy użyciu dwóch kamieni: „leżaka” i „bieguna” mogły spróbować zetrzeć zboże na mąkę – wspomina Małgorzata Helbik, nauczycielka z PM 3.

  W skansenie oglądały też pozostałości z II wojny światowej z dorzecza Pilicy: czołg i opancerzony wóz. Mogły wejść do okopu połączonego z bunkrem.

Z kolei w rezerwacie „Niebieskie Źródła” dzieci bawiły się w badaczy przyrody.