W ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” realizowały m.in. projekt pn. „Mały Wędrujący Miś”.

Na czym polegał? Dzieci zabierały do swoich domów wylosowanego pluszaka. Miś wraz ze specjalną księgą gościł u danego dziecka przez tydzień. Przez ten czas bawił się z dziećmi, zwiedzał mieszkanie, najbliższą okolicę, ale przede wszystkim słuchał bajek, czytanych przez rodziców. W księdze gości dzieci lub rodzice wpisywali tytuł czytanej bajki oraz rysowali do niej na pamiątkę ilustrację.