Każdego dnia uczniowie mieli do rozwiązania dwa bloki zadań. Pierwszy zaczynał się o 9.00, a drugi o 11.00.

We wtorek był test z wiedzy humanistycznej. Uczniowie rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego. W środę rano były nauki przyrodnicze: biologia, chemia, fizyka i geografia, a później matematyka. W czwartek był egzamin z języka obcego. Rano zdawali zakres podstawowy, a później rozszerzony.

Egzamin w pabianickich szkołach przebiegł bez zakłóceń. Nie było przypadków ściągania.

Wyniki egzaminu uczniowie poznają 19 czerwca. Jeśli pójdzie słabo, ale uczeń uzyskał pozytywne oceny na koniec szkoły, to i tak ukończy gimnazjum. Wynik ma jednak wpływ na to, do jakiej szkoły się dostanie.

Egzamin pisało: w Gimnazjum nr 1 - 151 uczniów, w Gimnazjum nr 2 - 60, w Gimnazjum nr 3 – 183 i w Gimnazjum im. św. Wincentego a' Paulo - 56.