Będzie to już 15. edycja tego ogólnopolskiego konkursu. Jego uczestnikami mogą być dzieci i młodzież w wieku od 5 do 19 lat.

Jeden nauczyciel lub instruktor z danej placówki może zgłosić maksymalnie 20 prac swoich podopiecznych. Format prac: maksymalnie A-5. Technika dowolna płaska.  Każda praca powinna na odwrocie posiadać przyklejoną i czytelnie wypełnioną drukowanymi literami kartę informacyjną, która jest dostępna na stronie internetowej mdk-pabianice.pl.

Prace należy dostarczyć do29 listopadado sekretariatu MDK-u lub przesłać na adres: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Pułaskiego 38, 95-200 Pabianice.