Były to szkoły z: Opoczna, Łodzi, Radomska, Rawy Mazowieckiej, Kutna, Wielunia oraz oczywiście z Pabianic.

Konkurs składał się z dwóch części. Część teoretyczna polegała na rozwiązaniu testu zamkniętego, składającego się z 25 pytań. W części warsztatowej uczniowie w zespołach rozwiązywali 3 zadania z tematyki bhp.

Laureatami konkursu „BHP bezpiecznie od startu” zostali: Kamil Zieliński z Radomska – 1. miejsce, Beniamin Wlazłowicz z Pabianic – 2. miejsce, Klaudia Babis z Opoczna – 3. miejsce.

Komisja konkursowa na podstawie rozwiązanych zadań z części warsztatowej wyłoniła również trzy najlepsze szkoły. 1. miejsce – Pabianice, 2. miejsce – Radomsko, 3. miejsce – Opoczno.

Szkoły otrzymały dyplomy oraz nagrody.

– Konkurs przyczynił się do popularyzowania wśród młodzieży znajomości zagrożeń i profilaktyki w środowisku pracy oraz szerzenia idei bezpiecznej pracy wśród przyszłych młodych pracowników. Mamy wielką nadzieję, że konkurs bhp będzie odbywał się cyklicznie każdego roku – mówi Tomasz Gajda z ZSS nr 5.

III edycja konkursu również odbędzie się w Pabianicach.