od 23 grudnia do 3 stycznia 2016 r. - przerwa świąteczna

15-28 lutego – ferie zimowe mają uczniowie województwa łódzkiego

5 kwietnia - sprawdzian w szkołach podstawowych 

2 czerwca - ewentualna poprawka 

18 kwietnia – test sprawdzający dla gimnazjalistów (część humanistyczna) 

19 kwietnia – test (część matematyczno-przyrodnicza)

20 kwietnia – test z języków obcych (dodatkowe terminy z poszczególnych egzaminów: 1, 2 i 3 czerwca)

od 4 do 27 maja – matury (część ustna)

od 4 do 21 maja – matury (część pisemna)

29 kwietnia - zakończenie zajęć w ostatnich klasach liceów i techników 

24 czerwca – zakończenie roku szkolnego 

25 czerwca - przerwa wakacyjna

31 sierpnia – koniec wakacji