„Jeżyki” pod kierunkiem Ireny Królak i Eweliny Maciszewskiej wystawiły spektakl pt. „Piekł dziadek babkę”.

Dziadkom i babciom bardzo się podobało. Zgromadzeni w sali Osiedlowego Domu Kultury „Barak” oklaskiwali dzieci gromkimi brawami. Po występie dzieci i seniorzy obdarowali się nawzajem upominkami.

Spotkanie zorganizowały nauczycielki z grupy IV: Elżbieta Felcenloben i Anna Limiera.