Najlepsi zawodnicy zostaną zaproszeni na elitarne warsztaty z tworzenia start-upów i otrzymają cenne nagrody rzeczowe.

Gimnazjalna Olimpiada Przedsiębiorczości to ogólnopolski, trzyetapowy konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych, którzy interesują się tematyką przedsiębiorczości i ekonomii. Organizatorem zawodów jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, która już od 11 lat przeprowadza Olimpiadę Przedsiębiorczości – jedną z największych olimpiad przedmiotowych w kraju.

Podczas zawodów uczestnicy nie tylko rozwiązują testy wiedzy, ale także biorą udział w interaktywnej grze menadżerskiej on-line. Zawodnicy w 3-osobowych zespołach prowadzą wirtualne przedsiębiorstwo i podejmują decyzje dotyczące kierunku jego rozwoju. Podczas gry sprawdzana jest nie tylko wiedza zawodników, ale również ich umiejętności w zakresie myślenia analitycznego, skutecznego komunikowania się, poszukiwania informacji, współdziałania w zespole oraz negocjacji.