Uczniowie klasy Ie II Liceum Ogólnokształcącego wzięli udział w sesji popularno–naukowej poświęconej temu twórcy. Na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury wystawili spektakl pt. "Wielkie monologi romantyczne”. Znane monologi mówili: Angelina Słomińska, Maria Stencel, Piotr Madej, Marcin Ledzion, Artur Chmielewski, Anna Sałagacka, Błażej Sujecki, Bartosz Sobala, Piotr Kluczyński, Joanna Ludwisiak, Katarzyna Jachimska, Monika Gaweł, Dominika Rosik. Opiekę nad uczniami sprawowała prof. Bogumiła Paszkiewicz.
Rok 2009 został ogłoszony rokiem Jerzego Grotowskiego.

Jerzy Grotowski (1933-1999) - reżyser, teoretyk sztuki, doskonały pedagog, reformator sztuki aktorskiej. Założyciel i dyrektor reformatorskiego Teatru 13 Rzędów, nazwanego później "Laboratorium". Popularnością cieszyły się wyreżyserowane przez Grotowskiego sztuki należące do klasyki, np. "Dziady" (1961), "Akropolis" (1962), "Kordian" (1962), "Tragiczne dzieje doktora Fausta" (1963), "Książę Niezłomny" (1965) czy "Apocalypsis cum figuris" (1968). Od 1983 roku pracował w USA, potem we Włoszech, gdzie w Ponterze założył ośrodek teatralny realizujący program badawczy. Od 1985 roku profesor College de France w Paryżu, gdzie prowadził wykłady z zakresu sztuki teatralnej.