Podczas szkolnych eliminacji uczestnicy z Gimnazjum nr 3 rozwiązywali test konkursowy zawierający 20 pytań. Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji czuwała Grażyna Rosiak.

Najlepsze wyniki uzyskali:  Patryk Anuszczyk (2b), Jakub Kostera (1f) i Mateusz Nowacki (1a).

Organizatorami konkursu są Zespół Szkół nr 2 oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach.