Zadania tego etapu gimnazjaliści rozwiązywali 11 stycznia w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Czekamy na wyniki…