Temat konkursu „Foto na 100” związany jest ze 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Mogą wziąć w nim udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z woj. łódzkiego.

Uczestnicy mają za zadanie wykonać fotografię ukazującą historyczne piękno Polski.

Zdjęcie należy przesłać organizatorowi, czyli posłowi Jackowi Saryuszowi-Wolskiemu na adres: biuro@jaceksaryusz-wolski.pl z dopiskiem: „Foto na 100-sto”. Plik ze zdjęciem musi być zapisany w formacie JPEG o minimalnej rozdzielczości 150 ppi. Fotografię można również przesłać pocztą na adres: Biuro niezrzeszonego Posła do Parlamentu Europejskiego Jacka Saryusz-Wolskiego, ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, 90-273 Łódź, z dopiskiem: „Foto na 100”.

Komisja wyłoni laureatów w 2 kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe i gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. Za 3 pierwsze miejsca będą nagrody rzeczowe. Osoba, która zrobi najlepsze zdjęcie, pojedzie w październiku na wycieczkę do Brukseli.

Szczegóły konkursu na stronie: www.saryusz-wolski.pl.

Fotki przesyłamy do 31 sierpnia.