Gościć na nim będą uczniowie gimnazjów z powiatu pabianickiego.

W programie imprezy

- prezentacja poszczególnych kierunków kształcenia:

·         technik architektury krajobrazu,

·         technik agrobiznesu,

·         technik  żywienia i usług gastronomicznych,

·         technik mechanizacji rolnictwa,

·         kucharz,

- zwiedzanie szkoły,

- wystawa prac uczniów z zakresu architektury krajobrazu,

- prezentacja parku maszynowego,

- turniej piłki nożnej,

- poczęstunek przygotowany przez uczniów z pionu gastronomicznego.