Pomiędzy Gimnazjum nr 1 w Pabianicach a grupą szkół partnerskich z rożnych krańców Europy (Norwegia, Turcja, Grecja, Włochy i Hiszpania) trwa współpraca międzynarodowa w ramach projektu Comenius. Zakłada on między innymi cykliczne spotkania uczniów oraz nauczycieli. Jedno z takich spotkań zaplanowano na marzec - od 2 do 9 marca sześcioro uczniów z pabianickiego gimnazjum goszczonych jest przez szkołę w Lopera, na południu Hiszpanii.
Program spotkania zakłada szereg zajęć warsztatowych: spotkania z lokalnymi władzami oraz wycieczki do najciekawszych zakątków Andaluzji. Młodzież z Gimnazjum nr 1 zaprezentuje polskie tańce - poloneza oraz krakowiaka, a także przedstawi prezentację poświęconą najbardziej niepokojącym problemom ekologicznym w naszym regionie i kraju. Przedstawiona zostanie także polska propozycja "Europejskiego przewodnika dobrych manier”.
- Przekażemy partnerom wydany przez naszych uczniów "Kalendarz świąt europejskich" – mówi Magdalena Brzeska, koordynator projektu. - Wspólnie pracować będziemy nad dokumentem będącym deklaracją młodzieży w sprawie ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego Europy. Zaplanujemy też szczegółowy harmonogram prac na ostatni etap współpracy.
Nad sprawną realizacją zadań czuwać będą koordynator projektu - Magdalena Brzeska, a także nauczycie gimnazjum - Agnieszka Wójcik-Grudzińska i Grażyna Kantorek.