Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Prace będą podlegać ocenie w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas I – VII szkoły podstawowej oraz uczniowie gimnazjów i szkół średnich.

„Zadaniem uczestników jest sporządzenie prac będących wypowiedzią artystyczną na temat otaczającego świata, w związku z przynależnością Polski do Unii Europejskiej” – czytamy w regulaminie.

Do konkursu przyjmowane są prace w formacie A3 (297 x 420 mm). Prace mogą być wykonane dowolną, płaską techniką plastyczną (akwarela, pastel, olej, tusz, ołówek, samodzielna grafika komputerowa, kolaż itp.).

Za pierwsze trzy miejsca przyznane zostaną nagrody pieniężne oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez prezydenta i starostę.

Prace należy składać do 11 czerwca w redakcji Życia Pabianic (Stary Rynek 7).

Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie metryczką z imieniem i nazwiskiem autora, jego wiekiem, adresem zamieszkania, telefonem, adresem e-mail oraz imieniem i nazwiskiem rodzica (w przypadku uczniów, którzy nie ukończyli 16. roku życia). W konkursie mogą brać udział jedynie prace, które nie były wcześniej publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów konkursu, w którego skład wejdą artyści plastycy. Osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail. Ekspozycja prac, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi podczas pikniku zorganizowanego pod hasłem „Polskie serce bije w Europie” 17 czerwca na terenie Lewitynu.

Organizatorem konkursu jest Komitet Obrony Demokracji.