Uroczystość zakończenia roku przedszkolnego odbyła się w salce kościoła pw. św. Maksymiliana. Dzieci zaprezentowały program artystyczny, opisujący wydarzenia z całego roku szkolnego.
Dyrektor przedszkola Beata Kłos wręczyła najstarszym przedszkolakom pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Życzyła też wszystkim dobrego odpoczynku i wspaniałych wakacji.

W uroczystym zakończeniu roku szkolnego licznie uczestniczyli też bliscy przedszkolaków.