Liceum zostało objęte patronatem PŁ w zakresie kształcenia z przedmiotów ścisłych. Po co? By uczniowie zostali lepiej przygotowani do studiowania na politechnice.

Realizacja celów porozumienia odbywać się będzie poprzez wykorzystanie laboratoriów, pracowni oraz symulatorów, współpracę w zakresie działalności sportowej, udział nauczycieli i uczniów w zajęciach organizowanych na Politechnice Łódzkiej oraz uczestnictwo w działalności kół naukowych PŁ. Współpraca zakłada również umożliwienie nauczycielom liceum udziału w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje oraz w „wykładach otwartych” organizowanych przez Politechnikę Łódzką.

LO z Konstantynowa patronatem objął również łódzki Uniwersytet Medyczny - w zakresie kształcenia w zagadnieniach nauk biologiczno-chemicznych.