Wybór kierunku studiów dla większości licealistów jest dużym problemem. Uczniowie nie zawsze wiedzą, na specjalistów z jakich dziedzin jest zapotrzebowanie na polskim i europejskim rynku i jaki kierunek studiów może w przyszłości zagwarantować zdobycie pracy. Studenci z kół naukowych Uniwersytetu Łódzkiego wychodzą naprzeciw oczekiwaniom uczniów szkół średnich i pomagają w odpowiednim doborze dalszej ścieżki zawodowej, ucząc przy tym, jak poprawnie napisać CV czy list motywacyjny oraz jak przygotować się do rozmów kwalifikacyjnych.

W ramach projektu „Start w karierę” przeprowadzone zostaną warsztaty, w trakcie których licealiści dowiadują się, co należy zrobić, żeby spełnić oczekiwania przyszłych pracodawców. Głównym celem projektu jest promowanie wśród młodzieży kreatywnego zdobywania doświadczenia zawodowego oraz szlifowanie umiejętności językowych.
Spotkanie odbędzie się w poniedziałek (19 maja) w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Śniadeckiego, a poprowadzą je studenci z Koła Kreatywności Biznesowej.

Więcej informacji na stronie: https://www.facebook.com/startwkariere