"Sowy", czyli uczniowie z Gimnazjum nr 3, którzy średnią z trzech lat mają większą od 5:
1. Aleksandra Likońska 3a
2. Karolina Dembowska  3e
3. Anna Wojtczak  3c
4. Magdalena Krysiak  3e
5. Michał Michalak 3g
6. Mateusz Dubiel  3h

Najlepszymi z poszczególnych przedmiotów okazali się uczniowie:
Polonista – Anna Wojtczak 3c
Matematyk – Karolina Dembowska 3e
Fizyk – Karolina Dembowska 3e
Chemik – Aleksandra Likońska 3a
Geograf – Aleksander Jachowicz 3a
Biolog – Aleksandra Likońska 3a
Historyk – Michał Michalak 3g
Anglista – Aleksander Jachowicz 3a
Plastyk – Piotr Romanowski 3j
Informatyk – Antoni Grzanka 3e
Muzyk - Zuzanna Wołoch 3k
Germanista – Anna Wojtczak 3c
Sportowcy – Kalina Pietrzak 3k, Michał Michalak 3g
 

Więcej nazwisk prymusów co tydzień w Życiu Pabianic