W tym roku zmieniły się zasady naboru dzieci do przedszkoli miejskich. Jest on dwuetapowy. Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkoli musieli do końca lutego złożyć deklaracje o kontynuacji. Na tej podstawie dyrektorki poszczególnych przedszkoli określiły, ile mają wolnych miejsc. 10 marca rozpoczął się drugi etap naboru.

- Wnioski o przyjęcie składają rodzice tych dzieci, które nie uczęszczały do przedszkola w ubiegłym roku – tłumaczy Waldemar Boryń, naczelnik Wydziału Kultury, Oświaty i Sportu.

W pabianickich przedszkolach jest ok. 1.750 miejsc. W ubiegłym roku powstały dwie nowe grupy w Przedszkolu Miejskim nr 11, które będą kontynuowane jeszcze przez dwa kolejne lata.

W tym roku nie powinno być kłopotów z zapisaniem dziecka do przedszkola, bo obligatoryjnie do szkół pójdą sześciolatki urodzone do czerwca 2008 r.

- Będzie ich około dwustu pięćdziesięciu – szacuje Boryń. - To kilka razy więcej niż rok temu.

W 2013 roku do pierwszej klasy poszło jedynie 46 dzieci. W 2012 roku było ich 106. Najwięcej było w 2011 r., bo 159.

Na pewno przyjęte zostaną wszystkie pięciolatki, które do tej pory nie chodziły do przedszkola. Miejsc nie zabraknie również dla czterolatków.

Co roku brakowało miejsc w przedszkolach dla najmłodszych dzieci. Na listach rezerwowych było po 200, a niekiedy nawet 300 maluchów. W tym roku prawdopodobnie zabraknie miejsc dla niektórych trzylatków i dwuipółlatków.

- Jest opracowany regulamin przyjmowania dzieci do przedszkoli i określone są kryteria brane pod uwagę – dodaje naczelnik.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy złożyć do 28 marca. Największe pabianickie przedszkola to PM 4, ul. Żytnia i PM nr 13, ul. Mokra. Najmniejsze to PM nr 8, ul. św. Jana.