Od 16.00 do 18.00 można odwiedzać Zespół Szkół nr 3. Szkoła mieści się przy ulicy Gdańskiej 5. 

Można się tutaj uczyć w technikach: logistyk, handlowiec, fototechnik, fryzjer, ekonomista, obsługa turystyczna, hotelarze. 

Jest też liceum socjalne. W tym roku nowością jest kierunek dziennikarstwo. 

- Zapraszamy wszystkich humanistów, którzy kończąc szkołę chcą mieć też już większą wiedzę i umiejętności dziennikarskie. Tutaj nauczą się pisać artykuły, tworzyć gazetę i robić informacje radiowe. Będą mieli zajęcia warsztatowe prowadzone przez dziennikarza - mówi Hanna Grącka, dyrektor ZS 3. 

Na Dniach Otwartych uczniowie szkoły prezentują wszystkie profile. Opowiadają kandydatom o szkole, nauczycielach i zajęciach dodatkowych.