VII Rajd Czerwonokrzyski dla klas VI i VII odbył się w parku Wolności. Wzięło w nim udział 96 uczniów ze: Szkoły Podstawowej w Bychlewie, Szkoły Podstawowej w Piątkowisku oraz z pabianickich podstawówek: „piątki”, „ósemki” i „siedemnastki”.  

I miejsce zdobyła SP 5 z sumą punktów 166 na 205. Na II miejscu uplasowała się drużyna z SP w Piątkowisku ze 165 punktami. III miejsce wywalczyła drużyna z SP w Bychlewie ze 159 punktami na koncie. Apteczkę pierwszej pomocy za najlepszą wiedzę w teście otrzymała drużyna z SP 17.

Jakie zadania musiały wykonać drużyny startujące w rajdzie? Po pierwsze, musiały prawidłowo udzielić pierwszej pomocy na 5 stacjach urazowych. Po drugie, wykazać się sprawnością fizyczną i dobrą pamięcią. Po trzecie, pochwalić się wiedzą z zakresu historii PCK.