Stowarzyszenie „Potęga Prasy” zaprasza uczniów od 12. do 18. roku życia do udziału w konkursie dziennikarskim. Na twórców najlepszych artykułów, audycji radiowych i materiałów telewizyjnych czeka wakacyjny pobyt na młodzieżowym obozie dziennikarskim w Rewalu.

Konkurs, organizowany w celu wspierania i rozwoju dziennikarskich zainteresowań młodzieży, podzielony jest na dwie kategorie: osobno oceniane będą prace indywidualne, osobno – gazetki szkolne. Kapituła konkursu wybierze najlepsze prace, a zwycięzca zostanie wyłoniony w głosowaniu SMS-owym.

W konkursie może wziąć udział każdy, kto przygotuje pracę indywidualną lub jest współtwórcą gazetki szkolnej. Praca indywidualna może mieć formę dowolnego tekstu dziennikarskiego, audycji radiowej lub materiału filmowego, może być wcześniej publikowana, a w przypadku audycji radiowej i materiału filmowego - dopuszczalna jest także pomoc osób trzecich, w szczególności w zakresie montażu i opracowania dźwiękowego materiału. Gazetka musi być wydawana w szkole, powinna powstać nie wcześniej niż na początku września roku poprzedzającego ogłoszenie konkursu.

Prace na konkurs można przesyłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres konkurs@potegaprasy.pl.

Więcej informacji na: http://potegaprasy.pl