W Szkole Podstawowej nr 14 odbył się III Miejski Przegląd Piosenki Turystycznej i Żeglarskiej. Uczestnicy przeglądu rywalizowali w 3 kategoriach. W kategorii chórów zwyciężył chór ze Szkoły Podstawowej im. J. Wajsówny w Chechle. II  miejsce ex aequo: chór ze Szkoły Podstawowej nr 9 i SP nr 14.

W kategorii zespołów wokalnych I miejsce przyznano ex aequo grupie z SP nr 17 oraz duetowi Mikołaj Łoś i Bartosz Wróbel z SP nr 14. II miejsce ex aequo zajął zespół z SP nr 9 oraz trio Maria Wróbel, Mikołaj Łoś i Bartosz Wróbel z SP nr 14.

W kategorii solistów zwyciężył Bartosz Wróbel z SP nr 14. II miejsce Paulina Czech z SP nr 14, III miejsce Małgorzata Dąbrowska z SP nr 3.