W pracowni jest tablica interaktywna, szerokątny projektor, rzutnik, mikroskopy i nowoczesne pomoce dydaktyczne. Do tego zrobiono tutaj remont i zakupiono nowe meble. Koszt pracowni wyniósł ok. 31.000 zł, z czego ponad 28.000 zł pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

- Sprzęt jest wykorzystywany przede wszystkim na zajęciach przyrody, ale przydaje się również na matematyce – mówi Waldemar Flajszer, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3. - Korzystają z niego uczniowie z klas czwartych, piątych i szóstych.

Projekt przygotowała Anna Bujacz, nauczycielka w SP 3.

W tym roku dofinansowanie w ramach projektu „Moja wymarzona ekopracownia” dostały również: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 13 i Szkoła Podstawowa nr 17. Rok wcześniej takie pracownie zrobiły szkoły: SP 3, Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 9.

- W tej pracowni prowadzone są również pozalekcyjne zajęcia ekologiczno-przyrodnicze – mówi Jolanta Szulska, nauczycielka przyrody w SP 17.