- Pod okiem instruktorów dzieci zdobywały umiejętności z takich dziecin, jak rzeźba, plecionkarstwo czy orgiami – wymienia Joanna Papuga-Rakowska, dyrektor MOK-u.

Łatwo nie było, ale najmłodsi starali się, jak mogli. Dzieci zrozumiały, jak ciężko stworzyć coś własnymi rękami i jak wiele cierpliwości, dokładności i pracy trzeba w to włożyć.

Warsztaty rękodzieła to kolejne spotkanie odbywające się w ramach projektu „Kolorowa Lokomotywa”, który nasz MOK już po raz kolejny organizuje dzięki współpracy z Łódzkim Domem Kultury.