Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 9-12 lat - komiksowa mini-saga, 13-15 lat - mini-saga literacka, 16-19 lat - mini-saga literacka. Temat pracy jest dowolny.

Objętość opowiadania dla uczniów starszych i najstarszych musi zawierać 50 słów, a jego tytuł - do 15 słów. Formy skrócone, np.: I'll, he's, we're są liczone jako jedno słowo. Opowiadanie w formie komiksowej musi zawierać 5 obrazków z tekstem od 15 do 25 słów w całym komiksie. Tytuł jest równieżobowiązkowy inie może przekraczać 5 słów.

Prace uczestników II i III kategorii w formie pliku tekstowego należy nadsyłać wyłącznie drogą e-mailową do 14 listopada na adres: mdk@poczta.konsys.pl, w tytule maila wpisując MINI-SAGA COMPETITION. Uczestnicy I kategorii wysyłają prace pocztą na adres: Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach, ul. Pułaskiego 38, 95-200 Pabianice, z dopiskiem MINI-SAGA COMPETITION.  Komiksy można również złożyć osobiście w sekretariacie MDK-u.