W programie dnia otwartego szkoły znajdują się ciekawe zajęcia dla dzieci w klasach, wirtualna wycieczka po szkole dla przedszkolaków, zajęcia kół zainteresowań i pokaz pierwszej pomocy. Ponadto na liście atrakcji znalazły się występy artystyczne dla dzieci „Śpiewamy, tańczymy, gramy – świetnie się bawimy!”
Podczas imprezy szkoła zorganizuje także pokaz prezentacji o swoich osiągnięciach, kiermasz książek, kolportaż gazetki „Taaaka szkoła” oraz poczęstunek w kawiarence.
Dzień otwarty odbędzie się w piątek 13 marca w godz. 15.00 – 18.00.