- Czas na zmiany? Niekoniecznie, bo zmiana jest w nas, tylko należy ją dostrzec i chcieć ją wprowadzić w życie - twierdzą nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 14, Wioletta Gałecka i Beata Prokopiak, które kolejny rok szkolny realizują własny program „Rosnę zdrowo”.

W jego ramach zorganizowały już m.in. wycieczkę do sadu czy warsztaty zdrowego jedzenia. Po zajęciach w ZWiK-u mają świadomość, jak zdrowa jest woda i że trzeba o nią dbać. Dzieciaki miały też zajęcia poświęcone zasadom savoir vivre’u, a z okazji dni otwartych przygotowały krótkie przedstawienie do wiersza Jana Brzechwy pt. „Witaminy”, które zaprezentowały zaproszonym przedszkolakom.

Dzieci z SP 14 już kilkakrotnie brały też udział w warsztatach kulinarnych, przygotowanych przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia w Widzewie.