W I Liceum Ogólnokształcącym w poniedziałek 28 kwietnia o godzinie 10.00 odbędą się eliminacje w ramach Orlikowej Ligi Mistrzów. Uczestnictwo w lidze jest bezpłatne. Liga adresowana jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Konkurs skoku wzwyż przeprowadzany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: 11-13 lat (roczniki 2003 – 2001) i 14-15 lat (roczniki 2000 – 1999). Konkurs rozegrany zostanie oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Prawo startu w konkursie mają aktualni uczniowie szkoły, zdrowi, którzy uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego.

W ramach rodzinnego konkursu skoku wzwyż odbywać się będzie również konkurs VIP, w którym startować mogą również rodzice zawodników. W konkursie VIP uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

Listy zawodników można przesyłać formularzem zgłoszeń na adres organizatora pocztą elektroniczną, tradycyjną lub faksem.

Rudzki Klub Sportowy, ul. Rudzka 37, 93-423 Łódź, tel./fax 42 683 25 03, e-mail: biuro@rks.org.pl

Istnieje również możliwość zgłoszenia w dniu zawodów, w biurze zawodów u organizatora max. do 20 minut przed rozpoczęciem konkursu.

Jakie są zasady konkursu skoku wzwyż?

Każdy z zawodników ma prawo do wykonania dwóch prób na danej wysokości. Dwukrotne strącenie poprzeczki oznacza eliminację z turnieju.

Natomiast w rozgrywce finałowej, po osiągnięciu przez zawodników i zawodniczki wysokości poniżej podanych, uczestnicy będą mieli prawo do wykonania trzech prób na kolejnych wysokościach. Trzykrotne strącenie poprzeczki oznacza zakończenie udziału w konkursie.

Szkoły podstawowe:

dziewczęta 120 cm,

chłopcy 125 cm.

Gimnazja:

dziewczęta 135 cm,

chłopcy 155 cm

Zawodnicy muszą posiadać obuwie sportowe z płaską podeszwą.

Z każdej eliminacji regionalnej do rozgrywki finałowej zakwalifikuje się najlepsza trójka w danej kategorii wiekowej – 3 zawodników i 3 zawodniczki. Dana szkoła (dany zawodnik) może wystartować tylko w jednym turnieju eliminacyjnym. W każdej kategorii wiekowej dana szkoła może wystawić maksymalnie 7 zawodników i 7 zawodniczek.

O kolejności w turnieju decyduje pokonanie najwyższej wysokości. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników uzyska tę samą wysokość (miejsca 1.-3.), wśród tych zawodników przeprowadza się dogrywkę.

Zgłoszenia można pobrać ze strony http://powiat.pabianice.pl/metadot/index.pl?id=9515